shopup.com

ดูหน้า

รับสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสาร

 ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ บริการรับสแกนเอกสาร จาก บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

  

ลูกค้าใช้บริการสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล บจก.แบง-อัพ โปรดักส์ติดต่อเราเพื่อตอบข้อซักถามที่คุณสงสัยได้ตลอดเวลาที่

คุณจักรพันธุ์ โทร.062-461-5593 , 02-551-2097 ต่อ 601

 

รับสแกนเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ

     
     บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ได้ให้ รับสแกนเอกสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี โดยทางเรามีบริการ รับสแกนเอกสารที่ครบวงจรตั้งแต่การ รับ-ส่งเอกสาร สแกน จัดเก็บ จัดทำดรรชนีการค้นหา ตรวจสอบคุณภาพงาน ฯลฯ ครอบคลุมทุกบริการสแกนเอกสาร มั่นใจได้ด้วยทีมงานคุณภาพที่ผ่านงานสแกนและตรวจสอบเอกสาร มากว่า 100 ล้านแผ่นต่อปี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการให้รับสแกนเอกสารของเราเนื่องจากผลงานจะออกมาดีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นสำคัญที่สุด โดยจะทำให้รู้ถึงปัญหาในงานสแกนเอกสารและสามารถป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้
     ด้วยระบบเทคโนโลยีการสแกนเอกสารที่ดีที่สุดในประเทศทำให้เรามีความสามารถในการรับสแกนเอกสารได้หลากหลายชนิดกระดาษ ตั้งแต่ขนาดเท่านามบัตรจนมีขนาดใหญ่ถึง A0++ โดยการให้บริการ รับสแกนเอกสารของเรานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ การปฏิบัติงานที่หน่วยงานของลูกค้า และ การปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ดังรายละเอียดด้านล่าง

1.ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า (Onsite Service)

     คือการให้บริการงาน รับสแกนเอกสารในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของลูกค้า โดยการให้บริการแบบนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และเอกสารโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ไม่ให้อนุญาตนำออกสู่ภายนอกได้ เป็นต้น

2.ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ (Offsite Service)

     คือการให้บริการโดยนำเอกสารต่างๆมาสแกนและบันทึกที่บริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการรับสแกนและบันทึกข้อมูล เมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารกลับคืนลูกค้าตามสถานที่เดิมของเอกสารที่ตามที่ตกลงกับลูกค้า โดยในขั้นตอนตั้งแต่การรับเอกสารจากลูกค้าจนกระทั่งส่งเอกสารคืน ทางบริษัทฯ จะมีระบบการตรวจรับเอกสารในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความปลอดภัยของเอกสาร


ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการสแกน

• เอกสารขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า A4 จนถึง A0++
• ใบตอบรับ , เอกสารประกันภัย , แบบสอบถาม
• นิตยสาร , หนังสือ (ตัดสัน ) (ไม่ตัดสันและไม่ต้องการให้เห็นเงาสีเทากลางหนังสือ)
• เอกสารต่างๆที่ต้องการความระมัดระวังสูง เช่น สิ่งพิมพ์หายาก
• แบบแปลนก่อสร้าง , แผนที่ , ภาพถ่ายทางอากาศ
• รูปถ่าย
• ฯลฯ

เทคโนโลยีเพื่องานสแกนที่สมบูรณ์แบบ

    บริษัทได้ปรับปรุงเทคโนโลยีในการบริการ รับสแกนเอกสาร อยู่เสมอ เพื่อให้การบริการรับสแกนเอกสารนั้นรวดเร็ว ถูกต้องมากที่สุด ตัวอย่างอย่างเทคโนโลยีที่ทางบริษัท นำมาใช้ในการสแกนเอกสารให้ลูกค้าเช่นดังต่อไปนี้

 ระบบ Intelligent Multi Feed Detection แบบ Ultrasonic
      ระบบช่วยป้องกันกระดาษซ้อนจากงานรับสแกนเอกสาร

     -  ช่วยป้องกันการซ้อนของกระดาษเวลาสแกนในขณะรับแสกนสแกนเอกสาร ทำให้เอกสารที่ได้นั้นครบถ้วนไม่ตกหล่น


 ระบบ Paper Protection
        ระบบป้องกันกระดาษเสียหาย Paper Protection

     - จะช่วยหยุดการทำงานของสแกนเนอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในการสแกนเพื่อป้องกันเอกสารเสียหายจากการ Feed กระดาษ

 ระบบ Vertical Streaks Reduction
     
            Vertical Streaks Reduction


     - ช่วยลดการเกิดเส้นสีที่ผิดปกติจากความสกปรกของเอกสาระบบจะช่วยลดการเกิดเส้นสีที่ผิดปกติจากความสกปรกจากเอกสารที่ได้ติดอยู่บนกระจกของเครื่องสแกน ระบบนี้ช่วยให้เอกสารที่สแกนออกมานั้นเหมือนกับต้นฉบับที่สุดพร้อมทั้งเตือนผู้ใช้งานให้ทำความสะอาดกระจกดังกล่าว

 

 ระบบ Shadow Elimination Element
Shadow Elimination Element

     - ระบบจะช่วยทำให้ภาพที่สแกนนั้นคมชัดมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดจุดดำจากเอกสารออกได้ระดับนึง ทำให้งานที่สแกนออกมานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 ระบบ Barcode Separation
Barcode Separation

 

     - ระบบนี้จะใช้ในการแยกเอกสารที่อยู่ในชุดเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่ โดยการใช้ Barcode ในการแยก ซึ่งทำให้การทำงานนั้นสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น  และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

 ระบบ Cleanup

     - ช่วยให้เอกสารที่สแกนจากหนังสือ(กรณีที่ไม่ตัดสัน) นั้นไม่เกิดเงาบริเวณสันหนังสือ

 

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทางบริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอคือความปลอดภัยของเอกสารลูกค้า เราจึงมีการตรวจรับเอกสารในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเอกสารต่างๆจะไม่รั่วไหลออกสู่ภายนอก

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ รับประกันผลงานในทุกรายการนานถึง 12 เดือน  

 

ติดต่อเราเพื่อตอบข้อซักถามที่คุณสงสัยได้ตลอดเวลาที่


คุณจักรพันธุ์ โทร.062-461-5593 , 02-551-2097 ต่อ 601

บริการสแกนเอกสารบริการบันทึกข้อมูล | โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร | จำหน่ายเครื่องสแกนเอกสาร | แผนที่เดินทางมายังบริษัทฯ | ผลงานที่ผ่านมา


19 เมษายน 2562

ผู้ชม 12573 ครั้ง

Engine by shopup.com