shopup.com

ดูหน้า

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS

                    BeeDMS (Bee Ducument Management System) เป็นโปรแกรมจัดการเอกสารที่ดีที่สุดในองค์กร เพื่อการจัดการเอกสารที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน สามารถแบ่งปันเอกสารให้ผู้อื่น ตามสิทธิ์ที่กำหนดเองได้ เช่น อ่านได้ ดาวน์โหลดได้ ลบไฟล์ได้ แก้ไขได้ หมดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเอกสารในรูปแบบเดิมๆ สามารถค้นหาเอกสารด้วยคีย์เวิร์ด แท็ก และชื่อเอกสารได้ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังรองรับการทำงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารทุกที่ ทุกเวลา

 

คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS

 

 

 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามขั้นตอน 
         สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เอกสารให้แก่ผู้ใช้งานตามบทบาทและผู้ใช้งานแต่ละคนได้ Version ของเอกสารรองรับ ISO

 

 • รองรับไฟล์ทุกรูปแบบ 
          สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทุกประเภท เช่น pdf, doc, xls, ppt, jpg เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดวันหมดอายุของเอกสาร
 

 

 
 • ค้นหาเอกสาร 
         ไม่ว่าเอกสารจะเก่า หรือมีหลายฉบับแค่ไหน ก็ค้นหาได้ง่ายๆ ด้วยฟังก์ชันการค้นหาไฟล์เอกสารที่ออกแบบมาให้รองรับการค้นหาแบบคีย์เวิร์ด จึงสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก 

 

 • ช่วยจัดเก็บ และจัดการเอกสาร 
          ช่วยให้การจัดเก็บ ค้นหา ควบคุมเวอร์ชั่น ควบคุมความปลอดภัยของเอกสาร และข้อมูลสำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
 • รองรับการใส่ลายน้ำในเอกสาร 
           รองรับการใส่ลายน้ำลงในเอกสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 • การออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
           ทีมผู้พัฒนาได้คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก จึงได้มีการพัฒนาระบบให้มีการใช้งานที่ง่าย การออกแบบให้ดูสบายตา และการทำงานไม่ซับซ้อน
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประโยชน์ของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeDMS

 

 • เพิ่มความเร็ว และช่วยให้กระบวนการทำงานสั้นลง โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

 

 • รักษาความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับ

 

 • ค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้น สามารถทำงาน และการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

 

 • สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • รวบรวมข้อมูลเอกสารไว้ในระบบทำให้พนักงานของทุกส่วนงานสามารถเข้าถึงเอกสาร แชร์และทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่

 

 • ลดเวลาหรือพนักงานที่ต้องเดินหรือเวียนเอกสารระหว่างแผนก

 

 • ลดปัญหาเอกสารสูญหายหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ และภัยพิบัติ

 

                                                                                                           

                                                             คุณสมบัติด้านการใช้งานเบื้องต้น

 

 

 • รองรับไฟล์ทุกรูปแบบ PDF, DOC, XLS, PPT, JPG, TIF หรือ TIFF, PNG, BMP, GIF, PSD, DWG, MP3 ,WAV, MP4, MPEG, WMV, MOV เป็นต้น

 

 • สามารถ upload file เข้าระบบพร้อมกันหลายไฟล์โดยการลากวาง (Drag and Drop) บนหน้า Web browser หรือกด Upload file จากหน้า Web browser

 

 • สามารถ upload floder เข้าระบบพร้อมกันหลายโฟลเดอร์โดยการลากวาง (Drag and Drop) บนหน้า Web browser หรือกด Upload floder จากหน้า Web browser

 

 • การ Download file สามารถดาวน์โหลดไฟล์พร้อมกันได้หลายไฟล์ 

 

 • การ Download floder สามารถดาวน์โหลดพร้อมกันได้หลายโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดออกมา จะอยู่ในรูปแบบ zipp file

 

 • รองรับการติดดาวไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อย

 

 

คุณสมบัติด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร

สิทธิ์ด้านการดำเนินการ

 

สิทธิ์ด้านการดาวน์โหลด

 

การติดลายน้ำ

 
 • ไม่สามารถดูได้ คือ ไม่มีสิทธิ์ดู แต่สามารถติดดาวได้
 • ดูอย่างเดียว คือ มีสิทธิ์ดูอย่างเดียว ไม่สามารถเพิ่ม ลบหรือแก้ไขได้
 • ดู/แก้ไข คือ มีสิทธิ์ดู และแก้ไขไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่แชร์ได้
 • ดู/แก้ไข/ลบ คือ มีสิทธิ์สามารถดู แก้ไข และลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ของทุกคนที่อยู่ในไฟล์ที่ใช้ร่วมกันได้
 • ดู/แก้ไข/ลบ/แชร์ คือ มีสิทธิ์สามารถดู แก้ไข ลบ และแชร์ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ของทุกคนที่อยู่ในไฟล์ที่ใช้ร่วมกันได้
 • อนุญาต คือ อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์
 • ไม่อนุญาต คือ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์

 

 

 

 • ติดลายน้ำ คือ แสดงลายน้ำบนไฟล์ที่รองรับ 
 • ไม่ติดลายน้ำ คือ ไม่แสดงลายน้ำบนไฟล์ที่รองรับ

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฟังก์ชันการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

 

 • ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข
  ลบ ข้อมูลได้

 

 • ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ได้ 2 วิธี ได้แก่ เพิ่มจากเมนูในระบบ เพิ่มจากการลากวางจากด้านนอก (Drag and Drop) เข้าสู่ระบบ 

 

 • การอัพโหลดไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิแก้ไข จึงสามารถเพิ่มไฟล์เข้ามาในโฟลเดอร์ได้

 

 • ผู้ใช้งานสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้จากในระบบ

 

 • ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ได้จากไฟล์ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น 

 

 • ผู้ใช้สามารถติดดาวไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อยได้ 2 วิธี คือ ติดดาวที่ไอคอน  คลิกขวาที่ไฟล์เพิ่มไปยังรายการที่ติดดาว  

 

 • ผู้ใช้สามารถดูไฟล์ หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดได้ที่ เมนูติดดาว

 

 
 • ผู้ใช้สามารถย้าย /คัดลอกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ เมื่อได้รับสิทธิ์แก้ไขเท่านั้น

 

 • ผู้ใช้งานสามารถลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ และสามาถกู้คืนไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ที่เมนูถังขยะ

 

 • ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม แก้ไขแท็กได้ และสามารถใส่รายละเอียดของแต่ละแท็กได้ เช่น เลขประกันสังคม เพื่อช่วยให้การค้นหานั้นละเอียดมากขึ้น

 

 • ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์ และโฟลเดอร์แบบเจาะจงได้ ด้วยวิธีการค้นหาขั้นสูง 

 

 • กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุรายละเอียด จะเทียบเท่าการค้นหาไฟล์ หรือโฟลเดอร์แบบปกติ

 

 • ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ได้ โดยการตั้งชื่อไม่สามารถให้ใช้อักขระพิเศษ / : * ? " < > | '  ได้

 

 • ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ เลือกเมนู ดูรายละเอียด

 

 • ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ให้อนุญาตดาวน์โหลดได้เท่านั้น 

 

 • การใช้งานไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน
     - ไฟล์ที่แชร์สำหรับใช้งานร่วมกัน จะถูกเก็บที่ไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน

     - ผู้ใช้จะสามารถใช้งานไฟล์ที่ใช้ร่วมกันตามสิทธิ์ที่ผู้แชร์ได้ทำการกำหนดไว้เท่านั้น ได้แก่ สิทธิ์ด้านการดำเนินการ สิทธิ์ด้านการดาวน์โหลด และการติดลายน้ำ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฟังก์ชันการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 
 • การตั้งค่าทั่วไป   
  - สามารถกำหนดพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ส่วนตัวได้   
  - สามารถกำหนดจำนวนวันหมดอายุของเอกสารได้   
  - สามารถกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้  
  - สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา Log ได้ 

 

 • การตั้งค่าสิทธิ์การแชร์เริ่มต้น
  - ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการแชร์เริ่มต้นได้ เป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิ์การดำเนินการขั้นพื้นฐาน สิทธิ์การดาวน์โหลด การติดลายน้ำให้กับเอกสาร 

 

 • การตั้งค่ากรณีชื่อไฟล์ซ้ำ
  -
   สามารถตั้งค่ากรณีชื่อไฟล์ซ้ำ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ไฟล์นั้นเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนเป็นสร้าง Version ของเอกสารใหม่
   
 • การตั้งค่าแท็ก
  - การตั้งค่าแท็ก เป็นการเพิ่มแท็ก เพื่อใช้ในการค้นหา กรณีที่องค์กรมีจำนวนไฟล์ หรือโฟลเดอร์จำนวนมาก

 

 • การตั้งค่าลายน้ำ
  - ผู้ใช้สามารถตั้งค่าลายน้ำลงในเอกสารได้ โดยการใส่ลายน้ำสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันการคัดลอก หรือนำไปใช้ในทางมิชอบ

 

 • การจัดการผู้ใช้
  - เป็นการเพิ่มผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูล ดูข้อมูล และสามารถลบข้อมูลได้

 

 • การจัดการกลุ่ม
  - ผู้ใช้สามารถจัดการกลุ่มผู้ใช้งานโดย สร้างกลุ่มที่ และเพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่ม การแชร์ไฟล์ โดยกลุ่มที่สร้างขึ้นมาสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจะสามารถรับไฟล์ที่แชร์มาได้ ช่วยให้การแชร์ไฟล์ทำได้อย่างรวดเร็ว

 

 

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ บริการสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล จาก บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

 

ลูกค้าใช้บริการสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล บจก.แบง-อัพ โปรดักส์

 
ติดต่อเราเพื่อตอบข้อซักถามที่คุณสงสัยได้ตลอดเวลาที่

คุณจักรพันธุ์ โทร.062-461-5593 , 02-551-2097 ต่อ 601


14 มกราคม 2564

ผู้ชม 19021 ครั้ง

Engine by shopup.com