shopup.com

ดูบทความปัญหาเครื่องสแกน กระดาษติดแก้ยังไง (Paper Logjam)

ปัญหาเครื่องสแกน กระดาษติดแก้ยังไง (Paper Logjam)

 

 

        เมื่อเครื่องสแกนเอกสาร หรือ เครื่องพิมพ์เอกสาร ทำงาน ปัญหาหลักๆที่ทุกๆคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คือปัญหาเอกสาร กระดาษติด และไม่สามารถนำออกมาได้ ในกรณีส่วนใหญ่จะมีคำแนะนำให้ผู้ใช้หรือหนังสือคู่มือของอุปกรณ์เครื่อง สแกนเอกสาร สแกนหนังสือ หรือ เครื่องพิมพ์ จะมีวิธีแก้ไขเฉพาะเครื่องให้จากหนังสือคู่มือ บางแบรนด์มีคลิปวีดิโอสอนแก้ไขเพื่อไม่ให้กระดาษติดขัด

        ข้อแนะนำส่วนตัว การเริ่มแก้ปัญหากระดาษติดออก ข้อควรระวังอย่าให้กระดาษฉีกขาด หากติดอยู่ระหว่างลูกกลิ้งให้ค่อยๆขยับกระดาษออกอย่างช้าๆ หากการวางกระดาษผิดพลาดทำให้กระดาษติดและนำถาดออกมาวางอย่างถูกต้องแล้วทำการใส่กลับเข้าไปใหม่

ทั้งนี้หากลูกค้าสนใจเข้ามาเยี่ยมชมการทำงานของบริษัทฯ
สามารถติดต่อเข้าหามาได้ตลอดเวลาที่ 02-551-2097 ต่อ 601 หรือ 062-461-5593

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 1581 ครั้ง

Engine by shopup.com