shopup.com

ดูบทความหยุด! ก่อนภัยที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น

หยุด! ก่อนภัยที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น

หลายๆคนคงคิดว่าอุทกภัย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติจะอยู่ห่างไกลกลับตัวท่าน แต่ภัยเหล่านี้เป็นสาเหตุให้หลายๆหน่วยงานถึงปิดตัวลงได้ และ อีกสาเหตุ ได้แก่ ไฟไหม้ห้องเก็บเอกสาร พื้นที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ แมลงทำลายเอกสาร บริษัท สแกนเอกสาร และ บันทึกข้อมูลของเรา จึงอยากช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดย บริการของเราสามารถปรับตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้หลายๆท่านเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและเอกสารบางส่วนไม่สามารถนำออกมาจาก บริษัท ได้ บริษัท แบง-อัพ ของเรา จึงมีบริการส่งทีมงานไปทำที่หน่วยงานของลูกค้าได้ (On-site service) และบางหน่วยงานมีพื้นที่จำกัดไม่สะดวกต่อการให้ทีมงานของเราเข้าไป สแกนเอกสาร เราจะนำเอกสารของท่านมาสแกนที่หน่วยงานของเรา (Off-site Service) โดยเอกสารของท่านจะได้รับความปลอดภัยตั้งแต่ ตอนรับ และส่งมอบเอกสารคืนให้กับหน่วยงานของท่าน (สามารถทำลายเอกสารได้เช่นกัน มีใบรับรองการทำลายเอกสารไม่อันตรายต่อธรรมชาติ)

31 มกราคม 2562

ผู้ชม 1170 ครั้ง

Engine by shopup.com